Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss

Faktablad om vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. Det finns svensk forskning om vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. Forskningsresultaten används som underlag i miljökonsekvensbeskrivningar och planerings- och tillståndsprocesser för vindkraft.

ISBN 978-91-7993-049-3
Lagersaldo 200

Ladda ner