Tillstånd och planering för vindkraft

Faktablad om tillstånd och planering för vindkraft. För att få uppföra och driva landbaserade vindkraftverk
i Sverige behöver vindkraftsprojektörerna först söka tillstånd hos länsstyrelsen. Det är miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen som fattar beslut om tillstånd.

ISBN 978-91-7993-057-8
Lagersaldo 200

Pris
Ladda ner