Vindkraft och arbetstillfällen

Faktablad om vindkraft och arbetstillfällen. Etablering av en vindkraftspark ger arbetstillfällen både under byggnationsfasen och under de 25–30 år som parken kan vara i bruk. Störst är behovet av arbetskraft
under uppförandefasen när vägar och elnät behöver anläggas, fundament gjutas
och verken ska resas. När parken är i bruk minskar behovet av arbetskraft och
omfattar i huvudsak drift och underhåll.

ISBN 978-91-7993-053-0
Lagersaldo 200

Ladda ner