Växthusgasutsläpp från vindkraft

Faktablad om växthusgasutsläpp från vindkraft. All produktion av el leder till utsläpp av växthusgaser. Det gör även produktionen av vindkraftsel. Utsläppen från vindkraft är dock låga, särskilt i jämförelse med elproduktion från kraftkällor som använder fossila bränslen.

ISBN 978-91-7993-063-9
Lagersaldo 200

Ladda ner