Underlagsrapport

Förslag till nationell strategi för vätgas, elektrobränslen och ammoniak.

Denna kunskapshöjande underlagsrapport kompletterar förslaget till strategi (ER 2021:34). I underlagsrapporten finns beskrivningar av möjligheter, hinder och förväntade förändringar i energisystemet. Samt nulägesbeskrivningar och analyser utifrån bland annat teknik, systemperspektiv och vätgasens fysiska egenskaper. Underlagsrapporten ska underlätta för läsaren att förhålla sig till strategidelen genom fördjupningar i de resonemang som ligger till grund för strategin

ISBN 978-91-7993-066-0
Ladda ner