Energiindikatorer 2022

Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål.

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Rapporten följer upp indikatorer inom 24 olika områden och inleds med en genomgång av energipolitiska mål och riktlinjer. Till rapporten finns även Energiindikatorer i siffror 2022, som är ett sifferunderlag i Excel till figurerna i rapporten

ISBN 978-91-7993-078-3
Ladda ner