Kontrollstation 2023 för elcertifikatsystemet

Marknadens funktion och administrativa kostnader

I februari 2021 gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att genomföra Kontrollstation för elcertifikat 2023, med avrapportering senast den 15 juni 2022. Uppdraget innebär att följa elcertifikatmarknadens funktion efter införandet av stoppdatum och att analysera de administrativa kostnaderna för att upprätthålla elcertifikatsysemet till dess att det avslutas.

ISBN 978-91-7993-077-6
Ladda ner