Från små steg till stora kliv

– En syntes av Industriklivets projekt inom bio-CCS.

Energimyndigheten ansvarar för den långsiktiga satsningen Industriklivet, som syftar till att stödja klimatomställningen i svensk industri. Denna rapport sammanställer lärdomar och erfarenheter om bio-CCS från projekt som mottagit stöd från Industriklivet. Rapporten har tagits fram av CIT Industriell Energi AB på uppdrag av Energimyndigheten under första halvan av 2022.

ISBN 978-91-7993-079-0
Ladda ner