Energiläget 2022 – en översikt

Denna översikt ger en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik. Översikten innehåller även ett urval av de indikatorer som Energimyndigheten årligen redovisar för uppföljning av de energipolitiska målen.

Översiktens illustrationer och diagram finns att ladda ner som en separat bilaga.

ISBN 978-91-7993-082-0
Lagersaldo 190

Pris
Ladda ner