Kontrollstation 2022 för reduktionsplikten

Delrapport 1 av 2.

Denna kontrollstation utgör den första av två rapporter som publiceras under 2022. Rapporten fokuserar på reduktionsplikten för bensin och diesel med avseende på konsekvensanalys och utvärdering av reduktionspliktens bidrag till utsläppsminskningar inom inrikes transport.

ISBN 978-91-7993-075-2
Ladda ner