Vägledning

gällande regelverket om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa drivmedel (för bensin, diesel och flygfotogen). Version 1.0.

I denna vägledning presenterar vi utförligare förklaringar för att förenkla, och informera om Energimyndighetens bedömning av hur regelverket kommer tillämpas i sådana avseenden som går att förutse. Det är således inte fråga om juridiska bindande regler. Vägledningen ska läsas tillsammans med lag, förordning och föreskrifter om reduktionsplikten.

ISBN 978-91-7993-107-0
Ladda ner