Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering

Rapportering 2022.

Energimyndigheten har tillsammans med Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Trafikverket följt upp samhällets elektrifiering till 2045. Rapporten innehåller en bedömning av elbehovet till 2045 och förutsättningarna för elsystemet att gå i takt med ett ökat elbehov. Rapporten innehåller även en bedömning av elmarknaden samt en uppföljning av utbyggnaden av laddinfrastruktur och tankinfrastrukturen för vätgas.

ISBN 978-91-7993-105-6
Ladda ner