Energiläget 2022

Med energibalanser för år 1970-2020.

Energiläget är en publikation och statistiksamling som ges ut av Energimyndigheten. Den ska ge en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik.

ISBN 978-91-7993-102-5
Ladda ner