Årsrapport 2022 för Sveriges program för internationella klimatinsatser

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Programmet syftar till att bidra till utsläppsminskningar och energiomställning i låg- och medelinkomstländer genom samarbeten under Kyotoprotokollet och Parisavtalet. Denna rapport är ett komplement till Energimyndighetens årsredovisning 2022 och ger en mer detaljerad redovisning av det internationella klimatarbete som Energimyndigheten bedriver genom programmet för internationella klimatinsatser.

ISBN 978-91-7993-113-1
Ladda ner