Förslag på lämpliga energiutvinningsområden för havsplanerna

Redovisning av uppdraget att ta fram ett underlag för nya eller ändrade områden för energiutvinning i havsplanerna som möjliggör ytterligare 90 TWh årlig elproduktion.

Denna redovisning svarar på regeringsuppdraget att ta fram ett underlag för nya eller ändrade områden för energiutvinning i havsplanerna som möjliggör ytterligare 90 TWh årlig elproduktion. I uppdraget har nio myndigheter, som alla ansvarar för viktiga intressen som berör havet på olika sätt, arbetat tillsammans för att identifiera områden med potential för energiutvinning att ta vidare inom havsplaneringen. Utöver områdena i sig innehåller redovisningen en gedigen beskrivning av påverkan på olika intressen, målkonflikter samt vilka anpassningar och hänsyn som kan möjliggöra ett nyttjande av de olika områdena.

Till rapporten/trycksaken finns bilagor. Klicka på Ladda ner för att hämta filerna.

ISBN 978-91-7993-117-9
Ladda ner