Energiindikatorer 2023

Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål.

Energiindikatorrapporten följer upp de uppsatta nationella energipolitiska målen och ger en bild av vad som kan behövas för ytterligare eller förändrade politiska insatser i arbetet med att nå målen.
Rapporten ger även en bredare beskrivning av det svenska energisystemet och dess utveckling. Indikatorer finns bland annat för förnybar energi, energiintensitet, jämställdhet samt pris- och kostnadsutvecklingen på olika energimarknader.

Till rapporten finns en bilaga med figurer och tabeller i Excel. Klicka på Ladda ner för att hämta filen.

ISBN 978-91-7993-127-8
Ladda ner