Solcellsguide – från idé till färdig anläggning

Privatpersoner.

Funderar du på att installera solceller? Den här broschyren beskriver hur du kan gå tillväga, från att undersöka förutsättningarna, till att kontakta leverantörer, installera och underhålla solcellsanläggningen samt hantera eventuellt överskott av el.

Denna utgåva ersätter tidigare version ET 2019:9.

ISBN 978-91-7993-119-3
Lagersaldo 19

Pris
Ladda ner