Solcellsguide – från idé till färdig anläggning

Företag, föreningar och organisationer.

Funderar ni på att installera solceller? Den här broschyren beskriver hur ni kan gå tillväga, från att undersöka förutsättningarna, till att kontakta leverantörer, installera och underhålla solcellsanläggningen samt hantera eventuellt överskott av el. Här finns även information om elcertifikatsystemet och vilka regler som gäller kring kvotplikt.

Denna utgåva ersätter tidigare version ET 2020:9.

ISBN 978-91-7993-121-6
Lagersaldo 115

Pris
Ladda ner