Effektåtgärder

Kunskapsunderlag för industri och fastighetsbolag.

Denna vägledning utgör ett kunskapsunderlag kring effektåtgärder för elkonsumenter,
med fokus på industri- och fastighetsföretag. Tyngdpunkten ligger på en beskrivning
av möjliga effektåtgärder, som sträcker sig från energieffektivisering och enklare
förändringar i schemaläggning och befintliga styrsystem, till mer komplexa åtgärder, exempelvis energilager, som kan kräva betydande investeringar. Framställningen
kombineras med goda exempel från industri- och fastighetsbolag som genomfört åtgärder.

ISBN 978-91-7993-124-7
Ladda ner