Drivmedel 2022

Resultat och analys av rapportering enligt regelverken för hållbarhetskriterier, reduktionsplikt och drivmedelslag.

Rapporten redovisar sammanställda uppgifter baserat på rapportering enligt drivmedelslagen, lagen om hålbarhetskriterier för biodrivmedel och lagen om reduktionsplikt för bensin, diesel och flygfotogen. Innehåller bland annat information om vilka biodrivmedel som används, vilka råvaror de har producerats av och dess ursprung samt hur biodrivmedlen bidragit till att minska drivmedlens klimatpåverkan.
Till rapporten finns en bilaga med figurer och tabeller i Excel. Klicka på Ladda ner för att hämta filen.

ISBN 978-91-7993-134-6
Ladda ner