Säkerhetskänslig verksamhet i olje- och drivmedelsförsörjningen

Vägledning och säkerhetsskydd.

Vägledningen riktar sig till verksamheter inom olje- och drivmedelsförsörjningen. Vägledningen är ett stöd vid en genomlysning av verksamhet för att ta reda på om det finns behov av att göra en säkerhetsskyddsanalys.

Säkerhetskänslig verksamhet är verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som Sverige har förbundit sig att skydda genom internationella åtaganden.

ISBN 978-91-7993-132-2
Ladda ner