Strategisk prioritering inom energiforskning och innovation

Energimyndighetens FoI för en hållbar omställning.

Underlag för forskning och innovation på energiområdet 2025-2028. Energimyndighetens underlag till kommande energiforskningsproposition.

ISBN 978-91-7993-145-2
Ladda ner