Styrel Handbok

2023–2025.

Handbok för styrel 2023–2025 är ett stöd för de som arbetar med styrels planeringsprocess. Handboken vänder sig till handläggare vid kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter liksom andra aktörer som deltar i styrelplaneringen. Den här handboken är uppdaterad och ersätter Handbok för styrel 2019–2021.

ISBN 978-91-7993-148-3
Ladda ner