Förslag till en fjärrvärme och kraftvärmestrategi - Slutleverans

Förslag till en strategi för en långsiktigt hållbar utveckling av fjärr- och kraftvärmesektorn Del 2 av 2.

Del 2 av fjärrvärme- och kraftvärmestrategin konstaterar att nyttan med fjärrvärmen och kraftvärmen är stor. Rapporten går igenom villkoren och förutsättningarna för lönsamhet och investeringar på en föränderlig marknad och svåröverblickbart energisystem. Rapporten djupdyker i EU-direktiv, biobränsle, prismodeller, stödtjänster, värmeberedskap, bio-CCS och avfalls-CCS, fjärrvärme från små modulära reaktorer, spillvärmepotentialer och möjligheten att minska det fossila avfallet i fjärrvärmen.

ISBN 978-91-7993-149-0
Ladda ner