Effektiv användning av energi, effekt och resurser

För att underlätta elektrifieringen.

Energimyndighetens redovisning av uppdrag om effektivare användning av energi, effekt och resurser för att underlätta elektrifieringen. Effektiv och flexibel användning av energi möjliggör en snabbare, mer kostnadseffektiv omställning och dämpar behovet av ny elproduktion och nya elnät. Potentialen för energieffektivisering och ökad flexibilitet är stor i samtliga användarsektorer. En flexibel och resurseffektiv elanvändning är en nödvändig del av ett hållbart energisystem.

ISBN 978-91-7993-147-6
Ladda ner