Förslag för en mer cirkulär hantering av solcellspaneler och vindturbinblad

Energimyndighetens redovisning av uppdraget att utreda hur solcellspaneler och vindturbinblad till vindkraftverk i högre utsträckning ska kunna omhändertas på ett giftfritt och cirkulärt sätt i enlighet med avfallshierarkin. För en hållbar utbyggnad av fossilfri elproduktion är det viktigt att redan nu planera för hur avfallet från dessa anläggningar ska förebyggas, minimeras och sedan hanteras.

Till rapporten finns bilaga ER 2024:12, en underlagsrapport från RISE.
Klicka på Ladda ner för att hämta filen.

ISBN 978-91-7993-164-3
Ladda ner