Cirkulärt omhändertagande av solcellspaneler och vindturbinblad för vindkraftverk

I regleringsbrevet för 2023 fick Energimyndigheten i uppdrag av regeringen att utreda hur
solcellspaneler och vindturbinblad till vindkraftverk i högre utsträckning ska kunna tas om
hand på ett giftfritt och cirkulärt sätt. Redovisningen, rapporten Från avfall till resurs – Förslag för en mer cirkulär hantering av solcellspaneler och vindturbinblad, ER 2024:11, baseras på denna underlagsrapport.

Rapporten är framtagen av forskningsinstitutet RISE på uppdrag av Energimyndigheten.

ISBN 978-91-7993-165-0
Ladda ner