Värmestugor - vägledning och goda exempel

Information till kommunala beredskapssamordnare Värmestugor måste planeras Det här informationsmaterialet riktar sig till personer som ansvarar för beredskapsfrågor på kommunen, och då främst planeringen av värmestugor. ;Informationen innehåller tips och råd om lämpliga värmestugor och redovisar de krav som bör ställas. Informationsmaterialet visar två bra exempel från Trollhättan och Falun på hur arbetet med planering av värmestugor kan läggas upp. Längst bak finner du information om uppvärmningens betydelse. Värmestugor – vägledning och goda exempel” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.


Pris
Ladda ner
close