Energi i skolan

En tidning från Energimyndigheten - med tips och inspiration till dig som är lärare Den nya läroplanen Lgr11 lyfter tydligt upp energi- och klimatfrågorna i vissa kursplaner. Som stöd till lärare har Energimyndigheten finansierat och drivit en mängd projekt och aktiviteter. Denna tidning är tänkt att inspirera och ge konkreta tips om hur lärarna kan lyfta in energi- och klimatfrågorna tydligare i sin undervisning. Här finns reportage om praktiska experiment för låg- och mellanstadiet såväl som forskarrön om lärande för hållbar utveckling och om barns känslor inför klimatfrågan. Ett helt nytt läromedel om energi för högstadiet med tillhörande lärarfortbildning beskrivs tillsammans med mycket annat. Tidningen skickades ut till samtliga grundskolor i månadsskiftet oktober-november 2011.


Pris
Ladda ner
close