Energistatistik för flerbostadshus 2016

Energy statistics for multi-dwelling buildings 2016. Officiell statistik över energianvändning i flerbostadshus. Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i flerbostadshus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomfört på uppdrag av Energimyndigheten.


Pris
Ladda ner
close