Genus och jämställdhet på energiområdet

Omställningen av energisystemet och omställningen till ett jämställt samhälle är två avgörande målsättningar och processer som båda handlar om hur vi vill att framtiden ska se ut. I den här rapporten sammanställs aktuell forskning i skärningspunkten jämställdhet och energi.


Pris
Ladda ner
close