Om webbutiken

Här kan du söka, ladda ner och beställa Energimyndighetens publikationer. 

Publikationerna ges ut i följande serier:

  • Rapporter (ER)
  • Trycksaker (ET)
  • Föreskrifter (STEMFS)

I webbutiken finns även myndighetens tidigare utgivning av böcker, statistikrapporter och tidskriften Energivärlden som gavs ut åren 1998-2018.

Ladda ner

För att läsa och ladda ner publikationerna behöver du programmet Acrobat Reader, som du kan hämta gratis på Adobes webbplats www.adobe.com. Samtliga publikationer är gratis att ladda ned. 

Beställ och betala

Tryckta publikationer kan beställas i webbutiken. Beställningen är genomförd då du mottagit en orderbekräftelse via e-post.

Betalning av beställt material sker mot faktura inom 30 dagar. Alla leveranser och fakturor får du från vår upphandlade distributör Arkitektkopia AB.

Frakt och leverans

 

Dina beställda publikationer levereras med post inom cirka 3-5 arbetsdagar.


Fraktkostnad:

· Upp till 100 gr 25 kr

· Upp till 250 gr 40 kr

· Upp till 500 gr 50 kr

· Upp till 1 kg 75 kr

· Upp till 2 kg 95 kr

 

För paket över 2 kg debiteras fraktkostnad enligt Postens tariff för företagspaket. Moms tillkommer på fraktkostnaden. 

Skapa användarkonto

Vill du återanvända leverans- och fakturaadress vid nästa beställning? Skapa ett konto och registrera dina uppgifter. Skapa konto 

Så hanterar vi personuppgifter

När du beställer eller skapar ett konto i webbbutiken hamnar du i vårt kundregister. Vi använder enbart uppgifterna för att leverera och fakturera beställda produkter eller skicka information till dig. Du har rätt att ta del av, ändra eller ta bort de uppgifter vi har om dig.
Kontakta energimyndigheten@arkitektkopia.se

Läs mer här om hur Energimyndigheten behandlar personuppgifter 

 

Tillgänglighetsredogörelse

Energimyndigheten vill att så många som möjligt ska kunna använda webbshopen. Här beskriver vi hur vår webbshop uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan försöka åtgärda dem.

Så tillgänglig är webbshopen

För att göra webbshopen tillgänglig är vårt mål att uppfylla kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Så långt som möjligt följer vi de officiella riktlinjerna för offentlig sektor "Vägledningen för webbutveckling". Dessa baseras på internationell standard WCAG 2.0 nivå AA. 

Brister i digital tillgänglighet

Vi har kända tillgänglighetsbrister i webbshopen. Nedan listas dessa:

Otillgängliga dokument

Publicerade dokument ska uppfylla tillgänglighetskraven, exempelvis pdf-, och Excel-dokument. Vissa av dessa dokument är tillgänglighetsanpassade, men inte alla. 

Äldre dokument, som offentliggjorts före den 23 september 2018, är undantagna från kraven, om de inte behövs för att "genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda myndighetens uppgifter”.

Bristande kontrast

Det finns objekt på webbplatsen där kontrasten mellan text och bakgrund inte är tillräckligt stor.

Andra brister

  • Vissa bildobjekt saknar alternativtexter.
  • Vissa objekt saknar beskrivande etiketter.
  • Inkorrekta rubriksnivåer som inte följer hierkarin.
  • Funktioner benämns inte konsekvent.
  • Otillräckliga länktexter och länkbeskrivningar.
  • Brutna länkar.

Undantag från regler

Energimyndigheten åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vissa av våra system skapar innehåll, dokument och länkar som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa system vilket inte kommer att vara gjort före den 23 september 2020.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har använt oss av självskattning, det vill säga intern testning, för att bedöma webbshopens tillgänglighet. Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du anmäla detta till oss.

Anmäl brister i tillgänglighet

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning