Elmarknaden 2000

Elmarknaden 2000 ger en översiktlig och lättillgänglig information om förhållanden på den nordiska elmarknaden. Skriften ges ut årligen. Tidigare utgåvor har beskrivit den svenska elmarknaden (och därför kallats Svensk Elmarknad). Fr o m i år har innehållet utökats med uppgifter om elmarknaderna i de övriga nordiska länderna och skriften har därmed bytt namn till Elmarknaden. I Elmarknaden 2000 ingår bl a sammanställningar av de senaste årens uppgifter om elproduktion och elanvändning i Norden, elmarknadens struktur ur ett aktörsperspektiv, handel med el inom Norden och inom Nordeuropa, elsektorns inverkan på miljön och elpriser i Norden och andra länder. Rapporten finns tillgänglig på engelska med rubrik; Electricity Market 2000.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner