Energiläget 2000

Energiläget, som ges ut årligen, innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Energitillförsel och energianvändning i Sverige beskrivs översiktligt. Även en internationell utblick görs, både med fokus på världen och EU. Avslutningsvis beskrivs förhållandet mellan energisektorn och miljön. Bilagan "Energiläget i siffror" innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik.


Pris
Ladda ner