Drivmedelsblockaderna i Frankrike och Storbritannien

Under sensommaren och hösten 2000 ägde protestaktioner rum i en rad europeiska länder. Fiskare, åkare, jordbrukare och andra grupper protesterade mot de höga priserna och skatterna på drivmedel genom att blockera oljedepåer, vägar och hamnar. Konsekvenserna för samhället blev stora. I Storbritannien var sårbarheten stor och krishanteringen blev snabbt en nationell fråga. Erfarenheterna av hur blockaderna i Frankrike och Storbritannien utvecklades och hanterades kan ge viktiga lärdomar för arbetet med att stärka den svenska beredskapen inför liknande händelser. Underlaget till skriften har tagits fram av Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) som på uppdrag av Energimyndigheten genomfört en omfattande studie av protestaktionerna och samhällskonsekvenserna.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner