Elmarknaden 2001

Elmarknaderna runt om i världen genomgår för närvarande stora förändringar. Elmarknaden 2001 ger en översiktlig och lättillgänglig information om förhållanden på den nordiska elmarknaden. Skriften innehåller bl a sammanställningar av de senaste årens uppgifter om elproduktion och elanvändning i Norden, elmarknadens struktur ur ett aktörsperspektiv, handel med el inom Norden och inom Nordeuropa, elsektorns inverkan på miljön och elpriser i Norden och andra länder. Elmarknaden ges ut årligen på svenska och engelska. Den engelska versionen, med rubrik Electricity Market 2001, kommer att finnas tillgänglig i september 2001.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner