Miljömålsrapport 2002

Energisektorn har en stor påverkan på miljön och ett omfattande miljöarbete bedrivs sedan lång tid tillbaka på Energimyndigheten. Det går att göra kopplingar mellan Energimyndighetens arbete och alla 15 miljömål. Rapporten visar på exempel från den verksamhet som bidrar till att nå en bit på vägen mot miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara natrulig försurning och God bebyggd miljö. Den forskning, utveckling och demonstration som Energimyndigheten finansierar bidrar till att nå flera miljömål, likaså bidrar information, provning, märkning, teknikupphandling och kommunal energirådgivning. Till sist ska nämnas att ekonomiska stöd och bidrag lett till minskade koldioxidutsläpp och därigenom har ett steg närmare Begränsad klimatpåverkan tagits.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner