Barsebäck 2

Underlag inför Energimyndighetens remissvar på de rapporter som ska ligga till grund för regeringens prövning år 2003 av om villkoren för att stänga Barsebäck är uppfyllda

Denna rapport ska utgöra faktaunderlag vid Energimyndighetens remissbehandlning av två konsultrapporter. Konsultrapporterna utförs av J&WEnergi och miljö samt ÅF Energikonsult. Konsultrapporterna ska i sin tur utgöra underlag för riksdagens bedömning av villkoren för stängningen av Barsebäck 2 kan anses vara uppfyllda.; ;Denna rapport behandlar resultaten av det kortsiktiga program för omställning av energisystemet som riksdagen beslutade om år 1997. ; ;Vidare sammanfattas hur Affärsverket svenska kraftnäts insatser påverkat elpriset, tillgången på el för industrin, effektbalansen, klimatet och miljön. Detta med avseende på energipolitikens övergripande mål. I en bilaga till rapporten bifogas den remiss som Energimyndigheten överlämnade till Näringsdepartementet 2003-01-10.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner