Utvecklingen på kraftvärmeområdet

De samlade effekterna på bränsleval och produktionsvolymer av dagens styrmedel samt särskilt om koldioxidskattens bidrag

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner