Fler konsekvenser av Gudrun och vad kunde hänt om...

En studie av stormen Gudrun med fokus på konsekvenser som är svåra att mäta i pengar samt vad hade hänt om...!

Under stormen Gudrun drabbades delar av södra Sverige av det värsta ovädret i mannaminne. Vad hände egentligen under Gudrun när det gäller konsekvenser som inte enkelt kan mätas i pengar? Rapporten beskriver konsekvenser som kan vara direkt kvantifierbara men de kan även vara i princip omöjliga att mäta i pengar eller annat konkret värde, exempelvis personskador, dödsfall, miljöskador samt ökade risker. Rapporten belyser också vad som kunde ha hänt om Gudrun inträffat i en period med i övrigt mycket besvärliga väderförhållanden med bl.a. nederbörd, omslag till kallare väder etcetera. Rapporten syftar, tillsammans med övriga erfarenhetssammanställningar efter Gudrun, till att beskriva konsekvenser, erfarenheter och slutsatser som underlag för framtida planering av ändamålsenliga förebyggande och avhjälpande åtgärder inom energiområdet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner