Den svenska klimatstrategins utveckling

En sammanfattning av Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till kontrollstation 2008

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag inför utvärderingen av den svenska klimatpolitiken vid kontrollstation 2008. Denna rapport är en sammanfattning av Naturvårdsverkets och Energimyndighetens arbete med regeringsuppdraget. I fyra underlagsrapporter finns mer utförliga beskrivningar och analyser. Underlagsrapporten är: Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser. Styrmedel i klimatpolitiken. Åtgärdsmöjligheter i Sverige - en sektorsvis genomgång. Konsekvensanalys av klimatmål.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner