Arbeta tillsammans vid omfattande elavbrott

Informationssamverkan: goda exempel från krisarbete. Information för ansvariga för kris- och beredskapssamordning Information är en nyckelfråga vid krishantering Det här informationsmaterialet riktar sig till personer som på lokal och regional nivå ansvarar för säkerhets-, kris- och beredskapssamordning samt informationsfrågor. Informationsmaterialet redovisar erfarenheter och slutsatser kring informationssamverkan från hanteringen av stormen Gudruns verkningar i Kronobergs län. Stormen, som inträffade i januari 2005, var en av de svåraste naturkatastrofer som drabbat Sverige i modern tid. Den raserade elnätet i stora områden och gjorde 730000 människor strömlösa. Längst bak finner du information om uppvärmningens betydelse. "Arbeta tillsammans vid omfattande elavbrott” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner