Energistatistik för lokaler 2007

Den officiella energistatistiken för energianvändning i lokaler 2007

Syftet med statistiken är att ge information om bl.a. uppvärmningssätt, energianvändning samt area i lokalbyggnader. Resultatet baseras på en enkätundersökning som SCB genomför på uppdrag av Energimyndigheten. Statistiken visar att 18 TWh användes för uppvärmning och varmvatten i lokaler år 2007. 66 procent av lokalarean värmdes med fjärrvärme som enda uppvärmningskälla. Detta är en ökning jämfört med år 2006 då 59 procent av lokalarean värmdes helt med fjärrvärme. 6 procent värmdes helt med el och 3 procent helt med olja. Naturgas/stadsgas används för uppvärmning av 1 procent av arean och bio¬bränsle (flis/spån, pellets, ved) för 1 procent.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner