Funktionskrav inom elförsörjningen

Efter stormen Gudrun i januari 2005 infördes flera nya bestämmelser i ellagen (1997:857). Ändringarna innebar bland annat krav på att inga elavbrott får vara längre än 24 timmar efter den 1 januari 2011 och att skadestånd i form av avbrottsersättning schablonmässigt och automatiskt ska betalas till de elkunder som drabbas av elavbrott längre än 12 timmar. Det funktionskrav som infördes skapade därmed nya förutsättningar för såväl elnätföretagen som elanvändarna. Nu finns en gemensam och tydlig leveranssäkerhetsnivå som alla måste förhålla sig till. Rapporten sammanställer vunnen kunskap och erfarenheter av funktionskravet och kravet på avbrottsersättning, men även de övriga ändringarna i ellagen som infördes den 1 januari 2006 kommenteras.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner