Produktion och användning av biogas år 2009

I rapporten redovisas produktion och användning av biogas under år 2009. Produktionen uppgick till 1363 GWh vilket är i stort sett samma nivå som år 2008. Produktionen ökade i samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar medan produktionen var relativt oförändrat för avloppsreningsverken. Produktionen i deponier och industrianläggningar minskade jämfört med år 2008. Värmeproduktion är det största användningsområdet för biogas men en allt större mängd biogas används för fordonsdrift. Syftet med undersökningen är att ge Energimyndigheten, branschorganisationer, kommuner och andra intressenter en förbättrad kunskap kring hur produktionen och användningen av biogas ser ut. Liknande undersökningar har genomförts för år 1996, 2005, 2006, 2007 och 2008.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner