Certifiera installatörer

Av småskaliga anläggningar för förnybar energi Energimyndigheten, Boverket och Swedac föreslår ett system för frivillig certifiering för installatörer av småskaliga biobränsleanläggningar, värmepumpar, solfångare och solceller. Ackreditering föreslås vara ett krav för de aktörer som vill utfärda certifikat. Ackrediteringen utfärdas av Swedac. Boverket föreslås få rollen som ägare av kravspecifikationen mot vilken installatörer certifieras. Utredningen är ett led i implementeringen av förnybartdirektivets (2009/28/EG) artikel 14.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner