Långsiktsprognos 2012

Långsiktsprognos 2012 är en analys av hur energisystemet kan utvecklas med utgångspunkt i gällande styrmedel och givet en rad antaganden för t.ex. energipriser och ekonomisk utveckling. Om något av antagandena ändras så kommer även resultaten att förändras. Prognosen ger inte en bild av hur energisystemet kommer eller borde utvecklas. Långsiktsprognos sträcker sig fram till och med 2030. I analysen har tre scenarier gjorts: En referensbana och två känslighetsscenarier – ett med högre ekonomisk tillväxt och ett med högre fossilbränslepriser. Långsiktsprognos 2012 är ett underlag för utsläppsprognosen som Sverige rapporterar till EU och klimatkonventionen (UNFCC). Detta är fullängdsrapporten av Långsiktsprognos 2012. Arbetet presenteras även i en populärversion: ET 2013:01

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner