Att integrera hållbarhets- och energifrågor i fysisk planering - metoder och verktyg etapp 2

Slutrapport i uthållig kommun – delprojektet fysisk planering för hållbart samhälle

Energimyndigheten bedrev mellan 2009 och 2011, tillsammans med KTH, en aktörsnära forskning inom fysisk planering. Arbetet bedrevs i samverkan med 37 kommuner inom ramen för den andra etappen av programmet Uthållig kommun. Resultatet av det arbetet presenteras i den här slutrapporten. Det finns också beskrivet i en mer publik skrift kallad Fyra stora steg och tjugo små steg (ET2011:53). Rapporten sammanfattar arbetet i form av en arbetsgång med 4 huvudsteg (”stora” steg) och 20 delsteg (”små steg”). Arbetsgången utgör ett koncentrat av de arbetssteg som genomförts i projektets pilotetapp och huvudetapp i samarbete mellan Energimyndigheten, ett 30-tal svenska kommuner, KTH och andra aktörer. Denna presentationsform svarar upp mot projektets mål att ta fram och tillämpa en verktygslåda med målgruppsanpassade metoder och verktyg. Verktygslådan syftar till att förbättra möjligheterna att integrera hållbarhets- och energifrågor kommunernas översiktliga, strategiska planering.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner