Energiindikatorer 2018

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen, med indikatorer på 25 olika områden. Rapporten inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen. Till rapporten finns även Energiindikatorer i siffror 2018, som är ett sifferunderlag i Excel till figurer i rapporten.


Pris
Ladda ner