Nätanslutna solcellsanläggningar 2017

Solcellers bidrag till Sveriges elproduktion var enligt Energimyndighetens uppskattningar år 2017 på en marginell nivå, runt 0,1 procent. Dock sker utbyggnaden i Sverige såväl som på global nivå i snabb takt, och i Sverige erbjuds för närvarande en rad olika stöd till solcellsanläggningar. Undersökningen, Nätanslutna solcellsanläggningar, baseras på elnätsbolagens uppgifter om nätanslutna system.

Ladda ner